Paul Rutten

Paul Rutten

Lector

Paul Rutten is lector Creative Business bij Creating 010. Hij doet onderzoek naar de ontwikkeling van de creatieve industrie in de Regio Rotterdam en in Nederland. In het bijzonder is hij geïnteresseerd in de wijze waarop innovatie binnen, maar ook door de creatieve industrie plaatsvindt. Creatieve professionals, van ontwerpers tot game-ontwikkelaars en van architecten tot kunstenaars leveren vaak nieuwe concepten en ideeën die worden vertaald in innovaties voor economie en samenleving. Informatie en communicatietechnologie is daarbij een belangrijke innovatieve kracht.

Momenteel ontwikkelt Paul Rutten in team van docenten en onderzoekers onder leiding van Liane van der Linden onderzoek naar innovatie in de Rotterdamse retail. Een ander project in opbouw heeft betrekking op de wijze waarop creatieve ontwerpmethoden zorginnovatie kunnen bevorderen. Daarnaast werkt hij met Lauran Schijvens aan een essay over de betekenis van ontwerpend onderzoek voor architectuur. Recent rondde hij samen met Mijke Slot (EUR) en Matthijs Leendertse (ELM Concepts) een onderzoek af naar Serious Gaming in Rotterdam. Zijn openbare les van 2 juli 2014 had als titel Kracht van Verbeelding, Perspectieven op de Creatieve Industrie. Samen met Jeroen Chabot, Florian Cramer en Peter Troxler was hij in 2013 verantwoordelijk voor Re-Inventing The Art School 21st Century. Daarin geven de auteurs een beeld van de verschuiving in kunst- en cultuurproductie en schetsen daarmee de grondslag voor de herinrichting van het onderwijsprogramma van de Willem de Kooning Academie.

Voor zijn aanstelling bij Hogeschool Rotterdam werkte Paul Rutten bij de Radboud Universiteit Nijmegen, TNO, Erasmus Universiteit Rotterdam, Hogeschool INHOLLAND, Universiteit Leiden en Universiteit Antwerpen. Daarnaast had hij geruime tijd zijn eigen bureau Paul Rutten Onderzoek.

Sinds 1 april 2015 is Paul Rutten programmadirectieur Creating 010.
Hij is de opvolger van Florian Cramer. Publicaties van Paul Rutten vind je onder andere: academia.edu