Jeannette Nijkamp

Jeannette Nijkamp

Hoofddocent

Jeannette Nijkamp heeft sociologie en informatica gestudeerd. Zij was onder meer coördinator kwaliteitsonderzoek bij het Regionaal Patiënten Consumenten Platform Rijnmond en is sinds 2008 werkzaam bij Hogeschool Rotterdam. Vanaf 2012 is zij hoofddocent voor de onderzoekslijn Samenhang in Zorg van Kenniscentrum Zorginnovatie. Zij heeft onder meer de minor “Zorg Slimmer Beter” opgezet, waarin zorgstudenten samen met studenten van andere studierichtingen werken aan innovatieve oplossingen. Ook was zij projectleider van twee onderzoeksprojecten die de Hogeschool samen met de University of East London heeft uitgevoerd.

Haar aandachtsgebied is samenwerking tussen de creatieve industrie en de zorg ten behoeve van innovatieve oplossingen voor complexe maatschappelijke vraagstukken. Om deze samenwerking binnen de hogeschool uit te bouwen en een extra impuls te geven, is zij sinds 2016 ook verbonden aan kenniscentrum Creating 010. Naast het opzetten van een nieuw onderzoeksproject levert zij een bijdrage aan de projecten PrivacyLab 010 en Hogeschooldocenten Ontwikkel Team. Verder doet zij promotieonderzoek naar de bijdrage die creatieve ondernemers in een achterstandswijk kunnen leveren aan wijkverbetering.

Buiten de gebaande paden treden en nieuwe verbindingen leggen zijn twee kenmerkende eigenschappen van haar.