Lectoren

Maaike Harbers

Maaike Harbers

Lector

Maaike Harbers doet onderzoek naar ethiek en kunstmatige intelligentie. De opkomst van intelligente en interactieve technologie -zoals bijvoorbeeld virtuele coaches, sociale zorgrobots, smart homes, zelfrijdende auto’s en smart cities- heeft grote ethische en maatschappelijke gevolgen. Het is daarom van belang om al tijdens het ontwerp van technologie na te denken over de mogelijke implicaties ervan.… Lees verder

Florian Cramer

Florian Cramer

Lector

Florian Cramer investigates the transformation of art disciplines in the 21st century. Globalization and new media call into question the notions of “art” and “design” with their legacies in Western 19th/20th century aesthetics. This manifests itself, among others, in new contemporary visual culture phenomena, and a crisis of traditional concepts of (intellectual) property and authorship.… Lees verder

Peter Troxler

Peter Troxler

Lector

Research Professor, de revolutie van de maakindustrie (the revolution in manufacturing) Peter studies the impact of new, direct digital manufacturing technologies and methods—such as Fab Labs and 3D printing—on design and manufacturing. These technologies and methods lead to a new type of manufacturing industry which operates locally and in networks. Incumbent industry is equally making… Lees verder

Ben van Lier

Ben van Lier

Lector

Professor dr. Ben van Lier is Director of Strategy & Innovation at Centric, a Dutch ICT company with offices in Belgium, Norway, Romania, Germany and Switzerland. In this capacity, he focuses on research and analysis of developments in the interface between organisations and technology and future technological developments which could influence this interface. Alongside his… Lees verder

Ben van Lier

Ben van Lier

Lector

Professor dr. Ben van Lier is Director of Strategy & Innovation at Centric, a Dutch ICT company with offices in Belgium, Norway, Romania, Germany and Switzerland. In this capacity, he focuses on research and analysis of developments in the interface between organisations and technology and future technological developments which could influence this interface. Alongside his… Lees verder

Peter Troxler

Peter Troxler

Lector

Lector, de revolutie van de maakindustrie Onder de titel “revolutie van de maakindustrie” onderzoekt Peter de impact van nieuwe, directe digitale productie technologieën en methoden (zoals Fab Labs en 3D printen) op ontwerpen en produceren. Deze technologiëen en methoden leiden ertoe dat er een nieuwe type van maakindustrie in opkomst is: local en genetwerkt. En… Lees verder

Paul Rutten

Paul Rutten

Lector

Paul Rutten is lector Creative Business bij Creating 010. Hij doet onderzoek naar de ontwikkeling van de creatieve industrie in de Regio Rotterdam en in Nederland. In het bijzonder is hij geïnteresseerd in de wijze waarop innovatie binnen, maar ook door de creatieve industrie plaatsvindt. Creatieve professionals, van ontwerpers tot game-ontwikkelaars en van architecten tot… Lees verder

Florian Cramer

Florian Cramer

Lector

Florian Cramer onderzoekt de verandering van artistieke disciplines in de 21e eeuw. Globalisatie en nieuwe media trekken de bestaande, in de westerse cultuur van de 19e en 20e eeuw gevormde systemen van “kunst” en “design” fundamenteel in twijfel: bij voorbeeld door nieuwe vormen van visuele cultuur en door het opheffen van traditionele kaders van eigendom en auteurschap. Daarbij ligt de focus van zijn onderzoek… Lees verder

Sunil Choenni

Sunil Choenni

Lector

Sunil is verantwoordelijk voor de onderzoekslijn Big Data/Open Data, in aansluiting aan speerpunten van de agenda Topteam Creatieve Industrie. Verder houdt hij de ontwikkelingen bij op het vakgebied en draagt zorg voor het acquireren van onderzoeksprojecten (zoals Open Data, WRR: analyse van overheidsbestanden)en het publiceren van belangwekkende resultaten en het houden van presentaties (zie appendix… Lees verder

Medewerkers

Jeannette Nijkamp

Jeannette Nijkamp

Hoofddocent

Jeannette Nijkamp heeft sociologie en informatica gestudeerd. Zij was onder meer coördinator kwaliteitsonderzoek bij het Regionaal Patiënten Consumenten Platform Rijnmond en is sinds 2008 werkzaam bij Hogeschool Rotterdam. Vanaf 2012 is zij hoofddocent voor de onderzoekslijn Samenhang in Zorg van Kenniscentrum Zorginnovatie. Zij heeft onder meer de minor “Zorg Slimmer Beter” opgezet, waarin zorgstudenten samen… Lees verder

Stephanie Velthuizen

Stephanie Velthuizen

Ondersteuning

Vanaf 5 januari 2016 werkzaam als managementassistente bij kenniscentrum Creating 010.

Teana Boston-Mammah

Teana Boston-Mammah

Medewerker

Teana Boston-Mammah (1964) is socioloog, zij behaalde een Bachelor’s diploma sociologie aan Essex University (UK) en een Master grootstedelijke vraagstukken en beleid aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Zij is als sociologe bij uitstek geïnteresseerd in identiteit in de stedelijke context. De eerste tien jaar van haar carrière werkte zij als docent sociologie in Londen. In… Lees verder

Jan Kroon

Jan Kroon

Hoofddocent

Jan Kroon is hoofddocent Informatica, ondernemer en onderzoeker. Zijn onderzoeksgebied is ‘Big Data & Interactive Visualisation’. Bij dit onderzoek combineren we inventiviteit, technische kennis en vaardigheden van informatici (om Big Data te vinden, binnen te halen en te verwerken) met de creativiteit, kennis en vaardigheden van visuele en interactie ontwerpers. Het idee is dat wij,… Lees verder

Jeffrey Epping

Jeffrey Epping

Ondersteuning

Managing the internal collaboration platform box.com and providing all social media communication for creating010 using twitter, facebook and this site as well.

Martijn Mulder

Martijn Mulder

Hoofddocent

Martijn Mulder is als hoofddocent verantwoordelijk voor het onderzoeksprogramma Leisure en Stad. Binnen dit programma wordt de stad benaderd als de ultieme arena voor ontmoeting, beleving en spel. In de 21e eeuw wordt het succes en de aantrekkelijkheid van steden steeds meer bepaald door de beleveniswaarde (naast de productie- en consumptiewaarde). Leisure creëert grote waarde… Lees verder

Liane van der Linden

Liane van der Linden

Research-coördinator

Liane van der Linden is coördinator en researcher bij de onderzoekslijnen Creative Business en Cultural Diversity. Zij coördineert Binnenstad en Retail, een meerjarig project met verschillende (ontwerp)opleidingen en MKB-partners. Voor het KIEM-onderzoek Behind the scenes in Dutch fashion neemt zij interviews af en werkt zij aan een co-creatieproject met de Willem de Kooning Academie en… Lees verder

Komala Mazerant-Dubois

Komala Mazerant-Dubois

Hoofddocent

Komala Mazerant is als hoofddocent bij de opleiding Communicatie verantwoordelijk voor de integratie tussen onderzoek en onderwijs. Ze verkent samen met studenten en docenten de uitdagingen en mogelijkheden voor communicatieprofessionals in de netwerkmaatschappij, waarbij er niet langer sprake is van een strikte scheiding tussen producent en consument van content. Komala werkt aan het project The Network is the… Lees verder

Jeffrey Epping

Jeffrey Epping

Ondersteuning

Documentbeheerder voor het interne samenwerkingsplatform box.com, websitebeheer en -onderhoud voor creating010.com en het verzorgen van alle social media communicatie waaronder twitter & facebook.

Justien Marseille

Justien Marseille

Hoofddocent

Justien Marseille, (drs. UvA, 1993) is sinds 2008 verbonden aan de Hogeschool Rotterdam. Justien begon in 2008 bij de Hogeschool als –interim- coordinator MedMec, een 2 jaar durend programma voor ruim 200 studenten waarin theorie, praktijk en ervaring rond technische en culturele veranderingen rond nieuwe media een rol spelen. Binnen dit program werden de modules… Lees verder

Peter van Waart

Peter van Waart

Hoofddocent

Het is al enige tijd geleden dat ik geinteresseerd raakte in culturele en menselijke waarden. Opgeleid als docent beeldende vormgeving en onderwijskundige, had de reproductievan culturele waarden door het onderwijssysteem mijn aandacht. Mijn eerst baan was echter hett managen van (onderwijs)multimediaproducties. Sindsdien ben ik gefascineerd door technologie. Na een aantal jaar keer die ik terug… Lees verder

Eva Visser

Eva Visser

Onderzoeker

Eva is researcher en coördinator bij de onderzoekslijnen Communication in a Digital Age en Cultural Diversity, van het Kenniscentrum Creating 010, onderdeel van het Instituut voor Onderzoek en Innovatie van de Hogeschool Rotterdam. Haar werkzaamheden omvatten onder meer het meewerken aan en ondersteunen van onderzoek, (desktopresearch, beeldresearch, analyse van verzamelde informatie, afnemen van interviews).

Leo Remijn

Leo Remijn

Hoofddocent

Leo is hoofddocent bij Mediatechnologie. Leo is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en inbedding van het sensorlab (onderdeel van het Stadslab) in het onderwijs. Binnen het kenniscentrum doet hij onderzoek naar Human Centered Computing.

Helen Poelwijk

Helen Poelwijk

Ondersteuning

Vanaf 20 november 2011 ben ik als managementassistente werkzaam bij Creating 010

Manon Mostert – van der Sar

Manon Mostert – van der Sar

Onderzoeker

Manon Mostert – van der Sar is regisseur en onderzoeker bij Creating010. Ze doet, samen met Peter Troxler, Anne Nigten en Leo Remijn, onderzoek naar de invloed van Fablabs op ontwerponderwijs. Je vindt Manon vaak in het Stadslab waar ze verschillende workshops ontwikkeld, organiseert en werkt aan hands-on onderwijsvormen voor verschillende opleidingen. Vanuit het kenniscentrum… Lees verder

Aymeric Mansoux

Aymeric Mansoux

Hoofddocent

Aymeric is hoofddocent in de Master Media Design & Communication van het Piet Zwart Institute en een internationaal bekend kunstenaar en onderzoeker op het gebied Open Source en mediakunst. Hij was ICT-ontwikkelaar o.a.van de Linuxdistributie PureDyne en betrokken bij de ontwikkeling van de audiovisuele programmeeromgeving Pure Data. Met ondersteuning van het lectoraat en de University… Lees verder

Tony Busker

Tony Busker

Docent-onderzoeker

Tony is docent Informatica en Informatie architectuur. Tony’s hoofdtaak is de ontwikkeling van een Rotterdam Open Data Store (2.0) ten behoeve van de Rotterdam Open Data projecten. Daarnaast is Tony actief bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie en vanuit die rol betrokken bij het ontwerpen en implementeren van architecturen ten behoeve van open data.

Oud-Lectoren

Nana Adusei-Poku

Nana Adusei-Poku

Lector

I will use the opportunity afforded me here to elucidate my roles as Applied Research Professor in Cultural Diversity at the Hogeschool Rotterdam (Creating 010 / WdKA) and Curatorial Fellow 2015 at the Witte de With Center for Contemporary Art. The intersection of these two positions is not a coincidence; it rather allows me to fulfill… Lees verder

Anne Nigten

Anne Nigten

Lector

From September 2015 onwards I will be joining the research center Creating 010 as interim lector. I’m looking forward to working for the Human Centered ICT research group with all the involved colleagues. But first of all I would like to introduce myself.  Since 2007 I have initiated and directed of The Patching Zone, a… Lees verder

Anne Nigten

Anne Nigten

Lector

From September 2015 onwards I will be joining the research center Creating 010 as interim lector. I’m looking forward to working for the Human Centered ICT research group with all the involved colleagues. But first of all I would like to introduce myself.  Since 2007 I have initiated and directed of The Patching Zone, a… Lees verder

Nana Adusei-Poku

Nana Adusei-Poku

Lector

I will use the opportunity afforded me here to elucidate my roles as Applied Research Professor in Cultural Diversity at the Hogeschool Rotterdam (Creating 010 / WdKA) and Curatorial Fellow 2015 at the Witte de With Center for Contemporary Art. The intersection of these two positions is not a coincidence; it rather allows me to fulfill… Lees verder

Willem Vermeend

Willem Vermeend

Lector

Willem Vermeend, media-ondernemer en oud-minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, was werkzaam als lector bij Creating010. Hij richtte zijn onderzoek op nieuwe media en e-business en begon met studenten van de Willem de Kooning Academie een innovatief e-publishing-project. Zo sloot hij nauw aan bij de bestaande onderzoekslijnen over nieuwe media en creative business, en bij het commerciële afstudeerprofiel van de WdKA.… Lees verder

Ingrid Mulder

Ingrid Mulder

Lector

Ingrid heeft de onderzoekslijn human-centered ICT vormgegeven door te richten op maatschappelijke vraagstukken, human values en de echte context (Living Labs/ de stad in), met de programma’s Betekenisvol Ontwerpen in de Stad en Rotterdam Open Data als resultaat. Hierin staat de samenwerking tussen onderwijs, onderzoek en praktijk centraal en is een opzet gekozen voor duurzame… Lees verder

Oud-Medewerkers