Kenniscentrum Creating010

Hier vindt praktijkgericht onderzoek plaats naar nieuwe ontwikkelingen in de creatieve industrie.

 

Creating010Hoe realiseer je meer netwerkverbanden in de creatieve industrie, het werkveld van kunstenaars, vormgevers en ICT’ers die interdisciplinair met andere beroepenvelden samenwerken? Voor Kenniscentrum Creating 010 is dit een belangrijk vraagstuk.

Potentie

De creatieve industrie is de voorloper op het gebied van innovatie in de economie en de samenleving. Ze is één van de drie speerpunten uit het regionale ontwikkelingsprogramma. Toch ontbreekt het regionaal nog aan een duidelijke visie/profiel. Het kenniscentrum Creating 010 wil helpen om de potentie van de sector in de stad beter te realiseren en innovatieve ‘best practices’ te stimuleren.

De inspanningen op het terrein van onderzoek en ontwikkeling richten zich op vier hoofdaandachtspunten:

  • Nieuwe media/informatietechnologie;
  • Diversiteit als culturele kracht;
  • Nieuwe vormen van zakelijke zelforganisatie van creatieven;
  • Innovatie crossovers met andere kennis- en beroepenvelden.