Bezoek Kenniscentrum Creating 010, deze website is gearchiveerd

Kenniscentrum Creating 010 van Hogeschool Rotterdam doet praktijkgericht onderzoek naar nieuwe ontwikkelingen in de creatieve industrie.

Creating010

Het kenniscentrum streeft naar de voortzetting en verdere uitbouw van de opgebouwde en herkenbare rol en positie van Creating 010 binnen de brede onderzoeksportfolio van Hogeschool Rotterdam, meer in het bijzonder in relatie tot de Willem de Kooning Academie (WdKA) en Communicatie, Media en Informatietechnologie (CMI), de andere kenniscentra en de Centres of Expertise van Hogeschool Rotterdam, het werkveld en de wereld van kennis en onderzoek.

Daarbij richt Creating 010 haar praktijkgericht onderzoek in de periode 2016-2019 in het bijzonder op de betekenis van de creatieve industrie en van creatief opgeleide professionals voor ontwikkeling, impact en innovatie buiten de creatieve industrie, in andere sectoren en domeinen van economie en samenleving. Ook zijn de consequenties van die ontwikkeling voor de invulling van het vak en de werkzame context van creatieve professionals onderwerp van onderzoek.